Kako otvariti novu e-mail adresu?

Novu e-mail adresu možete otvoriti kroz vaše cPanel sučelje na sljedeći način:

  1. Logirajte se u cPanel prema uputama koje možete vidjeti ovdje
  2. Kliknite na ikonu "Email accounts"
  3. U polje Email unesite: vaš izabrani naziv e-mail računu (npr. marko.markic@vašadomena.com)
  4. U polje Password unesite: željenu lozinku za navedeni račun
  5. U polje Password (Again) unesite: ponovite vašu već upisanu lozinku
  6. U polje Mailbox qouta unesite: željeni prostor za vaš email (možete ostaviti već podešene postavke)
  7. Nakon upisanih podataka pritisnite "Create"

Vaš novi e-mail račun je sada podešen.


  • 92 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

Vezani članci

Koje su adrese POP3 i SMTP servera

Adresa oba servera je identična - 'mail.vasadomena.hr' ('vasadomena.hr' zamijenite stvarnim...

Kako koristiti Webmail?

Ukoliko želite provjeriti svoju e-mail poštu preko web sučelja, to je moguće uraditi putem...