Početna > Baza znanja > E-mail


Kako koristiti Webmail?
Ukoliko želite provjeriti svoju e-mail poštu preko web sučelja, to je moguće uraditi putem...
Kako otvariti novu e-mail adresu?
Novu e-mail adresu možete otvoriti kroz vaše cPanel sučelje na sljedeći način:Logirajte se u...
Koje su adrese POP3 i SMTP servera
Adresa oba servera je identična - 'mail.vasadomena.hr' ('vasadomena.hr' zamijenite stvarnim...